MSFI

MSFI NAKON PRISTUPANJA RH EU

Sukladno Zakonu o računovodstvu, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Uredbe Europske komisije izravno se primjenjuju u svima država članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj od dana pristupanja Europskoj uniji.

Na internetskoj stranici Službenog lista Europske unije dana 26. rujna 2023. objavljen je tekst UREDBE KOMISIJE (EU) 2023/1803 оd 13. kolovoza 2023. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća na hrvatskom jeziku te Ispravak Uredbe Europske komisije 2023/1803 dana 28. rujna 2023.