Članovi

Odbor za standarde financijskog izvještavanja ima devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 5 godina.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine, radi isteka mandata, razriješila je dužnosti članicu Odbora za standarde financijskog izvještavanja Mladenku Karačić, a imenovala Ivanu Žepić.

Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine razriješila je dužnosti članicu Odbora za standarde financijskog izvještavanja Nikolinu Ptiček, a imenovala Mladenku Karačić.

Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine razriješila je dužnosti sljedeće članove Odbora za standarde financijskog izvještavanja: dr. sc. Tamaru Cirkveni Filipović, Željka Fabera, prof. dr. sc. Danimira Gulina, Ivanu Matovinu, Ivicu Smiljana, prof. dr. sc. Stjepana Tadijačevića, prof. dr. sc. Lajoša Žagera i Josipa Lozančića, a imenovala dr.sc. Tamaru Cirkveni Filipović, Željka Fabera, prof. dr. sc. Danimira Gulina, Ivicu Smiljana, prof. dr. sc. Lajoša Žagera, Marijanu Herceg, Ivanu Ravlić Ivanović i Zvonimira Madunića članovima Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Rješenje o razrješenju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Članovi Odbora za standarde financijskog izvještavanja su:

- dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović,
- Željko Faber,
- prof. dr. sc. Danimir Gulin,
- Marijana Herceg,
- Zvonimir Madunić,
- Ivana Ravlić Ivanović,
- Ivica Smiljan,
- prof. dr. sc. Lajoš Žager i
- Ivana Žepić.