Zakon o računovodstvu

Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Zakon o reviziji

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Pravilnik o načinu rada Odbor za standarde financijskog izvještavanja